สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เพาะเห็ด” แบบครบวงจร

600719-poster-mushroom

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบบครบวงจร จนถึงขั้นตอนการ แปรรูปเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ “กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ” อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำหรับ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป