สภาการนสพ. แสดงความยินดี 48 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน

600804ไทยนิวส์รายวัน 48 ปี

 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 17.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ และนายอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่