ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Smart Infrastructurefor Public Safety : SIPS)

Download (25-สค-สื่อมวลชน.pdf,PDF, Unknown)