กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครงาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 1 อัตรา
  2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

สมัครได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Download (ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน.pdf,PDF, Unknown)