ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ.2559

Download (ข้อบังคับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมภายในองค์กรสมาชิก-Ombudsman-ฉบับใช้ปัจจุบัน.pdf,PDF, Unknown)