สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 11.40 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายโอภาส บุญล้อม กรรมการฯ นายกานต์ เหมสมิติ นายเสด็จ บุนนาค และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบกรอบแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 16 ปี นสพ.คม ชัด ลึก และร่วมบริจาคสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเทพชัย หย่อง บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่นฯ นายบรรยง อินทนา บรรณาธิการบริหาร นสพ.คม ชัด ลึก และนายสุรัตน์ อัตตะ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.คม ชัด ลึก ถ.บางนา-ตราด

 

“คม ชัด ลึก” หนังสือพิมพ์รายวันหัวสีที่นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้อ่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทุกข่าวทุกภาพ ทุกบทความเปี่ยมไปด้วยสีสัน ด้วยการนำเสนอ “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์” เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด โดยมีนายบรรยง อินทนา เป็นบรรณาธิการบริหาร