สมาคมนักข่าวฯ เยือนเวียดนามแลกเปลี่ยนสัมพันธ์สื่อสองประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ นำคณะเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 ตุลาคม 2560 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย