สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี นสพ.โลกวันนี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 16.10 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบกระเช้า พร้อมกรอบแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 18 ปี นสพ.โลกวันนี้ โดยมี นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ.โลกวันนี้

 

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ก่อตั้งโดย นายสมบูรณ์ อิชยาวรกุล มีบรรณาธิการจัดการ คือ นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ คณะบรรณาธิการ ประกอบด้วย นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ นายสมศักดิ์ ไม้พรต นางสาวฤทัยกาญจน์ อินแพง นางสาวกุมุทนาถ สุตนพัฒน์ เดิมปี 2542-2555 มีบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เป็นเจ้าของ ต่อมาในต้นปี 2556 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท โลกวันนี้ จำกัด และเป็นเจ้าของสื่อต่างๆในชื่อ “โลกวันนี้” ทั้งหมด

ปัจจุบันมี นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ เป็นบรรณาธิการบริหาร นายสมศักดิ์ ไม้พรต เป็นบรรณาธิการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา