สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี นสพ.ประชาคม

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 15.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และส่งเสริมวิชาชีพ มอบสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี นสพ.ประชาคม โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง เจ้าของ/บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี