สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 15 ปี นสพ.โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 16.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์