นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย เข้าพบประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย พร้อมคณะ เข้าพบนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในสื่อหนังสือพิมพ์ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย