ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมนักข่าวฯ อีกสมัย

วันนี้  (4 มีนาคม) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี โดยมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่เลือกนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ ต่ออีกวาระ

กรรมการประกอบด้วย นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (บางกอกโพสต์)อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช (คมชัดลึก) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า) เหรัญญิก  สมาคมฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) นายทะเบียน สมาคมฯ ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายธนพล บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)  กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม ประกอบด้วย นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน) นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์) นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ ยืนยันถึงภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ในปีนี้คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ยังคงเกาะติดการปฏิรูปสื่ออย่างต่อเนื่องและปฏิรูปสมาคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป