แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี นสพ.เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.20 น. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ เหรัญญิก และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมีนายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

 

นสพ.เดลินิวส์ ออกฉบับปฐมฤกษ์ในชื่อ แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2507 จำนวน 16 หน้า ราคา 1 บาท มีนายแสง เหตระกูล เป็นเจ้าของและผู้อำนวยการ นายประพันธ์ เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายสนิท เอกชัย เป็นหัวหน้ากองในนามบริษัท ประชุมช่าง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี่พระยาการพิมพ์ และหัวนสพ.แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เป็นหัวเดลินิวส์อย่างเดียวเมื่อ 4 มกราคม 2522

ปัจจุบันมีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา