สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ คณะทำงานวารสารจดหมายเหตุ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้อำนวยการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า