เชิญร่วมฟังเสวนาถอดบทเรียน “จากกรณี เมจิกสกิน ถึงการบุกค้นตลาดใหม่ดอนเมือง สื่อทำหน้าที่อย่างไร ผู้บริโภคได้อะไร”