ปธ.สภาการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 61 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 61 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) โดยมีนายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ถนนเสือป่า