ปธ.สภาการฯ แสดงความยินดี 69 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนางอวสร ตัญญูไพบูลย์ ผู้จัดการ และนายอัศวิน ธนัครสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ถนนเจริญกรุง