ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย