ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติ 3 เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็ก, ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติ 3 เรื่อง คือ การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็ก, ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยมีองค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย