สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 63 ปี นสพ.สากล

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 63 ปี หนังสือพิมพ์สากล โดยมีนายเกรียง วงศ์สุขศิริ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์สากล วันที่ 31 ก.ค. 2561