ตั้งวงถก สื่อปรับตัวก้าวกระโดด รับสังคมดิจิทัล

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ Center for Humanitarian Dialogue โครงการ Media Fun Facts และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวที Media Forum ครั้งที่ 1 “สื่อมวลชนยุคดิจิทัลก้าวกระโดด : โอกาสและความท้าทาย (Journalism & Digital Disruption : Prospects & Pitfalls) ณ Nexdots (Co-Working Space) ชั้น 2 I’m Park สามย่าน จุฬาฯ ซอย 9

การสนทนาเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำเข้าสู่ประเด็น โดย ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการ Internet Education and Research Laboratory สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สนทนาผ่าน Skype จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยกล่าวถึงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งระบุถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของสังคมไทย จนทำให้สังคมไทยปรับตัวไม่ทัน กระทั่งปัจจุบัน เรากำลังประสบกับปัญหา Fake News อย่างหนัก เนื่องจากผู้บริโภคสื่อออนไลน์หลงเชื่อข่าวหลอกลวง และขาดการตรวจสอบ ทำให้ต้องอาศัยสื่อเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ในการตรวจสอบข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ได้ฝากถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมาก กสทช. ควรปรับตัวแก้ไขกฎเกณฑ์ในหลายๆ เรื่องที่ล้าสมัย โดยเฉพาะในขั้นตอนการให้ไลเซนส์ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ (Social Network)

จากนั้น น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่นำประเด็นการสนทนา ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม ที่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งพยายามปรับตัวสู่ออนไลน์ แต่ก็ต้องพบกับปัญหา

ทั้งนี้ในการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภูมิภาคนั้น นายภูวสิษฏ์ สุขใส รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ ขึ้นมาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสื่อที่ประสบปัญหาการดำเนินกิจการหลังการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ

ขณะที่สื่อออนไลน์ที่เข้าร่วมวงสนทนาได้แสดงความเห็นว่า เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาเพื่อ Disruption แต่เข้ามาเพื่อให้สามารถตรวจสอบความจริงของข้อมูล และเปลี่ยนแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อจากเดิมที่เป็น One – way Communication เป็น Two – way Communication เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแสดงความเห็นได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสื่ออีกด้วย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8 สิงหาคม 2561