รองประธานสภาการหนังสือแห่งชาติคนที่ 1 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอินโดนีเซีย

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือแห่งชาติคนที่ 1 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในระหว่างนำคณะ 7 คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2561 โดยทั้ง 2 องค์กรในฐานะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรมได้ตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือในการเป็นแกนนำสนับสนุนให้แต่ละประเทศในอาเซียนจัดจัดตั้งสภาสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองของตัวเอง อันจะเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สารธารณะและธรรมาภิบาล