คณะสภาการฯ เยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงจาการ์ตา

คณะสภาการฯ เยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงจาการ์ตา

คณะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำโดยนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการฯ คนที่ 1 เข้าเยี่ยมคารวะนายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2561 ตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers)