เชิญร่วมเวที Media Forum ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมเวที Media Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ วิชาชีพสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) ในยุคดิจิทัลก้าวกระโดด : โอกาสและความท้าทาย วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ Jump Space ขอนแก่น