เชิญร่วมเวที Media Forum ครั้งที่ 3

เชิญร่วมเวที Media Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “สิทธิพลเมืองดิจิทัล : อำนาจสื่อในมือใคร”

วันศุกร์ 7 กันยายน 2561 เวลา: 13:00 น. – 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์