เลขาธิการฯ ร่วมแสดงความยินดี 17 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี นสพ.คม ชัด ลึก โดยมีนายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561