ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการร่วมแสดงความยินดี 22 ปี นสพ. ภาคใต้โฟกัส

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อภูมิภาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี 22 ปี หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส โดยมีนายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สยามนครินทร์ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย