เชิญร่วมงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 6

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เชิญร่วมงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 6 “บทบาทสื่อและการรับมือด้านสงครามข้อมูลข่าวสารช่วงการเลือกตั้ง” ในวันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ