ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 28 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360ํ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายภูวสิษฏ์ สุขใส รองเลขาธิการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 28 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมีนายสุวิชชา เพียราษฏร์ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360°