สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาประธานกรรมการ บริษัท ดาราเดลี่

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายกิ้มหว้า ถานบุรี มารดา ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ