รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ กรรมการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561