เสวนา Media Forum ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “เหยื่อข่าวออนไลน์ กับสิทธิที่จะถูกลืม” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอิศราอมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย