สภาการ นสพ. และสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ.กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา

นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไท และนางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมคารวะ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ.กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา และสอบถามข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพเมียนมา