ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นำคณะสภาสื่อมวลชนเมียนม่าเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ วิษณุ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาจำนวน 6 คน ซึ่งนำโดย U Ohn Kyaing เข้าเยี่ยมคารวะดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการฯ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของไทย กับเมียนมา

สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย และการต้อนรับจากบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด