คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ ได้เยี่ยมชมการทำงาน ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าว นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองบรรณาธิการข่าว และรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนางสาวกรชนก รักษาเสรี รองบรรณาธิการข่าว และอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการฯ ระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.พ. 2562

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และกระชับความร่วมมือระหว่างสภาสื่อมวลชนเมียนมา และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย และการต้อนรับจากบริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด