สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนา Media Forum ครั้งที่ 8

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Center for Humanitarian Dialogue

จัดเวทีเสวนา Media Forum ครั้งที่ 8 “เส้นแบ่งข่าวสารสาระ และโฆษณาในยุคดิจิทัล : เสรีภาพและจรรยาบรรณ” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12:00 น.ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ห้อง 1001 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/f4OPUj9GYurHsOVd2

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 02-668-9900