คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เจ้าของ และบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน และนายอำนาจ จงยศยิ่ง นายกสมาคมผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ นำคณะ สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) ที่นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ เช้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และกระชับความร่ววมมือระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาสื่อมวลชนเมียนมาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย และการต้อนรับโดยบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด