คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) จำนวน 6 คน นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดจะศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 2 วัน

ทั้งนี้ คณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และชื่นชมที่ไทยนิวส์ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันที่ยืนหยัดต่อสู้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ไปพร้อมๆ กับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งการรายงานข่าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณอุบลนัดดายังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะที่โรงแรมดวงตะวันด้วย

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และกระชับความร่วมมือระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาสื่อมวลชนเมียนมาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย และการต้อนรับโดยบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด