สมาคมนักข่าวฯ รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง

ส.นักข่าว รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ติดตามข่าวสาร และมีข้อแนะนำให้สื่อมวลชนพึงระวังการนำเสนอข่าวสารที่แฝงวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างความขัดแย้งและความเกลียดชัง ไม่เป็นผู้ขยายความขัดแย้งให้กับสังคมเพิ่มขึ้นเสียเอง

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรณรงค์ Stop Hate speech หยุดวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tja.or.th และเฟซบุคแฟนเพจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ข้อความใดว่าเป็นวาทกรรม หรือ ข้อความใดที่เป็น Hate speech รวมทั้งไม่ได้ระบุการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรายหนึ่งรายใด สังกัดใด โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นขอให้ผู้ที่นำข้อความรณรงค์ไปเผยแพร่ต่อ ระมัดระวังในการเชื่อมโยงว่าเป็นรณรงค์เพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขณะเดียวกันต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมรณรงค์และชื่นชมสื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจและตระหนักในเรื่องนี้

นายจีรพงษ์ กล่าวว่า การรณรงค์มีการหารือกันภายในฝ่าย เจตนาเป็นการย้ำเตือนให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ขัดแย้งในอนาคตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนเคยตกเป็นจำเลยสังคมในการส่งต่อวาทกรรม ข้อความที่สร้างความเกลียดชัง ขยายไปสู่ความขัดแย้งบานปลาย ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการทำหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพคือการกำกับดูแลกันเองด้วยการย้ำเตือนกันเองเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องตามแก้ไขในอนาคต