ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”