ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 41 นสพ.สี่ทิศ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสุรินทร์ ชัยวีระไทย บรรณาธิการ นสพ.ประชามติ จ.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์สี่ทิศ โดยมีนางจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย