สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมนายดำเนิน บุนนาค

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมนายดำเนิน บุนนาค บิดานายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ไปร่วมงาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562