เลขาธิการฯ แสดงความยินดี 73 ปี นสพ.บางกอกโพสต์

นายชาย ปถะคามินทร์  เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ โดยมีนายศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562