วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม

tja100tpct100tbja100nbct100

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานของรัฐต่อพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม