5 องค์กรวิชาชีพสื่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ”

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และกสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ”

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน นี้ สื่อมวลชนท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ลงทะเบีบนสมัครเข้าร่วมการอบรม
https://forms.gle/ricR9hK7tKaFnxGn9