สภาการฯ ต้อนรับสภาสื่อมวลชนอินโดฯ สองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือผ่านคณะทำงานร่วม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) และคณะกรรมการสภาการฯ ได้ประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับคณะของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ซึ่งนำโดย Mr.Hendry Ch. Bangun รองประธานสภาฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการฯ ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562

โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความชื่นชมต่อความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านสื่อมวลชน และกลไกกำกับดูแลกันเองของสองประเทศ รวมถึงปรึกษาหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต ซึ่งสภาการฯ ได้แสดงความสนใจที่จะส่งคณะไปศึกษาหลักสูตรการจัดอบรมระดับบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย และเพื่อให้การประสานงานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายอินโดนีเซียจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วย Mr.Agung Dharmajaya, Mr.Agus Sudibyo และ Mrs.Christiana Chelsia Chan ขึ้นมาประสานงานกับคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยที่นำโดยนางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจร่วมซึ่งลงนามไว้ในโอกาสที่นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการฯ คนที่ 1 นำคณะเยือนอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้ คณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย มีกำหนดจะศึกษาดูงานที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เครือไทยรัฐ และเข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ยังจะเข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย ขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านสื่อมวลชนของ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียน เมียนมา และติมอร์เลสเตด้วย