สภาการ นสพ. รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชน ต่อร่างฯ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562