ประธานสภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 33  ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ โดยมีนายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ และคณะบรรณาธิการข่าว เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562