ปธ.สภาการฯ แสดงความยินดี 18 ปี คมชัดลึก

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 18  ปี นสพ.คมชัดลึก โดยมีนายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.คมชัดลึก เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562