เชิญร่วมงาน the International Fact-Checking Network Forum 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ the International Fact-Checking Network, Poynter Institute for Media Studies รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน the International Fact-Checking Network Forum ในวันพฤหัสบดีที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และการเติบโตของกระแสและหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในเวทีโลก งานจะจัดขึ้นที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วยการเสวนาในวันพฤหัสบดี (13.00-15.30และเวิร์คชอปในวันศุกร์ (8.30-15.30นำโดย Mr. Baybars Orsek, Director of the International Fact-Checking Network

ผู้ที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนที่ https://forms.gle/Rfbr8oSvCARn5SBU9 หรือโทร 090-989-4318 (ธีร์)

(เข้าร่วมฟรีตลอดทั้งงาน)

ดาวน์โหลดกำหนดการ